logo Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZDOLNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
IM. ANDRZEJA GOŁĄBA


Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Projekt: ,,Każde dziecko jest zdolne, daj mu szansę''

   Kierownik projektu: Małgorzata Antczak - członek zarządu Stowarzyszenia

   Stowarzyszenie nasze opracowało i zrealizowało program pilotażowy, 
opracowany na podstawie Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
o nazwie:
  ,,Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Dzieci: Profilaktyka wykluczenia społecznego''.
Program był pierwszą próbą, w zgierskich warunkach, holistycznego,  interdyscyplinarnego oddziaływania profilaktycznego w zakresie wykluczenia  społecznego w grupie dzieci przedszkolnych. Skierowany był do dzieci w wieku  od 5 do 6 lat z Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Zgierzu oraz do ich rodziców. Zadaniem autorów programu było opracowanie i realizacja zintegrowanych  oddziaływań: z jednej strony umożliwiających wyrównanie szans edukacyjnych  dzieci; zaś z drugiej - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z nastawieniem  na aktualizację jego potencjału rozwojowego. Maksymą zadania była, bowiem  teoria A. Maslowa: ,,każde dziecko jest zdolne, daj mu szansę''.  Równie ważnym celem tego programu, była integracja środowiska przedszkolnego  i wszystkich jego społeczności: dzieci, rodziców i nauczycieli. Wymienione zadania realizowane były w okresie od września do grudnia 2006 roku. Pod opieką nauczycieli przedszkola oraz współpracujących z nimi instruktorów,  dzieci brały udział w bezpłatnych zajęciach z języka angielskiego, gimnastyki  korekcyjnej, logopedii, filozofii dziecięcej, treningu umiejętności twórczego  myślenia, a także, razem z rodzicami, uczestniczyły w zabawach integracyjnych. Zajęcia w ramach lektoratu języka angielskiego, prowadzone były codziennie.  Rodzice mieli też możliwość zapoznać się z tematyka tych zajęć. W kąciku dla  rodziców i na stronie internetowej przedszkola na bieżąco pojawiały się nowe  słówka ułożone w bloki tematyczne: owoce, warzywa, kolory, przedmioty, itp.  Nasi wychowankowie 2 razy w tygodniu uczestniczyli również w zajęciach  organizowanych w ramach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Pod fachową  opieką instruktora, dzieci uczyły się właściwych nawyków ruchowych, ćwiczeń  korygujących wadę postawy, a także dowiedziały się jak należy dbać o prawidłową  postawę ciała. Również zainteresowani rodzice kontaktowali się z osobą prowadzącą zajęcia, w celu uzyskania instruktażu do wykonywania ćwiczeń  razem z dzieckiem w domu. W ramach programu w przedszkolu powstała i została wyposażona pracownia  logopedyczna. Dzieci wybrane przez nauczyciela - logopedę, na podstawie  przeprowadzonych badań, uczestniczyły w zajęciach logopedycznych, mających  na celu korekcję istniejących wad wymowy. W ten sposób zyskały szansę  wyrównania deficytów w tym zakresie, jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole.  Rodzice mieli także możliwość korzystania z dodatkowych konsultacji z logopedą. Dziecięce filozofowanie, czyli trudne pytania i niełatwe odpowiedzi  wyjaśniały dzieciom sens wartości, które są obecne w ich życiu codziennym.  Omawiając znane nam wszystkim przysłowia, powiedzenia, a także różne  opowiadania i wiersze, przedszkolaki odkrywały, że warto być dobrym,  koleżeńskim i pomocnym. Uczyły się przeżywać: radości i zadowolenie,  smutek, żal i ból. Uświadomiły sobie, że tworzą jedną wspólnotę, w której  należy respektować tożsamość i odmienność każdego dziecka. Rozwijanie dyspozycji twórczych odbywało się na zajęciach z twórczego  myślenia, prowadzonych przez instruktora, na stałe współpracującego z naszym  Stowarzyszeniem. Organizowane sytuacje problemowe i zadania otwarte wyzwoliły  u dzieci naturalną ciekawość poznawania świata, zadawania pytań, szukania  i odkrywania odpowiedzi poprzez udział w różnorodnych doświadczeniach. Cykl  ,,Zabawy integrujące dla dzieci i rodziców'' miał na celu wzmocnienie więzów rodzinnych poprzez wspólne zajęcia i zabawy oraz poszerzenie zakresu wiedzy  i umiejętności rodziców w zakresie komunikacji z dzieckiem. Rodzice wraz  z dziećmi, wzięli również udział w konkursie plastycznym pt. ,,Ja, moja  rodzina, świat''. Udział całej społeczności przedszkolnej w programie - nauczycielek,  dzieci i rodziców pozwolił w znacznym stopniu wesprzeć rolę rodziny w twórczym  i harmonijnym rozwoju dziecka, a także wypracować rozwiązania w zakresie  wyrównywania szans edukacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym.

Poprzednia strona


Tutaj jest kontakt dla tych z Państwa, którzy zechcą wspomóc naszą działalność.

Uwagi w sprawie witryny wyślij na adres opiekuna strony.

Sponsorem witryny jest firma SKOMUR