logo Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZDOLNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
IM. ANDRZEJA GOŁĄBA
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Działania Stowarzyszenia


Angielski z ICT

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

    Od września 2012 roku nasze Stowarzyszenie organizuje zajęcia z języka angielskiego w ramach statutowej działalności odpłatnej. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego, którzy wykorzystują w nauczaniu nowoczesne technologie ICT (Information and Computer Technologies).
    Dzięki współpracy z jednym z wiodących na polskim rynku wydawnictw, uczestnicy zajęć mają możliwość swobodnego dostępu do platformy edukacyjnej, na której znajduje się szeroka paleta ćwiczeń dodatkowych. Dostęp do platformy jest nieograniczony, a jej użytkownicy otrzymują natychmiastowy wynik oceniający poprawność wykonania zadań. Różnorodność ćwiczeń rozwijających umiejętności językowe dodatkowo motywuje uczniów do zwiększenia tempa podnoszenia poziomu samokształcenia.
    Zajęcia obejmują 30 godzin pracy z nauczycielem i 30 godzin na platformie.
    Cena kursu w grupie czteroosobowej wynosi 450 zł od osoby.
    Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia poczta@stodzieci.zgierz.com.pl .


Dla Twojego dziecka zabrakło miejsca w przedszkolu ?

STOWARZYSZENIE SERDECZNIE ZAPRASZA

    Przyjdź do nas i zapisz swoje dziecko na zajęcia w siedzibie naszego Stowarzyszenia.
    W naszych sześcioosobowych grupach znajdziesz dla Niego miejsce.

    U nas Twoje dziecko znajdzie opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej; nauczycielek przedszkola czynnych zawodowo i stale doskonalących swój warsztat.
    Zapewnimy Twojemu dziecku realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzięki zajęciom rozwijającym umiejętności matematyczne, spostrzeganie wizualno – przestrzenne, umiejętności społeczne, koordynację wzrokowo – ruchową, kreatywne myślenie i umiejętności twórcze. Dysponujemy nowoczesnymi materiałami dydaktycznymi i szerokim zapleczem materiałowym.

   Oferujemy także zajęcia z:
ARTETERAPII - nabywanie przez dzieci pewności siebie poprzez działania plastyczne i usprawnianie manualne,
MUZYKOTERAPII – zajęcia muzyczne dające efekt terapeutyczny poprzez oddziaływanie na wrażliwość zmysłu słuchu,
TERAPII DRAMĄ – zabawy teatralne niwelujące różnorodne problemy rozwojowe i wychowawcze,
TERAPII PEDAGOGICZNEJ – pomoc dzieciom w trudnościach związanych z przyswajaniem treści programowych,
KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ - metody rozwojowej, wychowawczej i terapeutycznej pracy z ciałem i umysłem.

  Wszystkie zajęcia prowadzone są przez magistrów pedagogiki przedszkolnej, osoby czynne zawodowo, mające stały kontakt z dziećmi i znające ich potrzeby.
  Leży nam na sercu harmonijny rozwój Twojego dziecka.

  Zajęcia odbywać się będą w trybie porannym i popołudniowym.
Ceny zajęć:
- zajęcia prowadzone 2 razy w tygodniu trwające po 2 godz. lekcyjne (90 minut) - 185 zł miesięcznie,
- zajęcia prowadzone 3 razy w tygodniu trwające po 2 godz. lekcyjne (90 minut) - 195 zł miesięcznie.

UWAGA !
Pracujemy w małych grupach, maksymalnie pięcioro dzieci bierze udział w zajęciach!
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


KONTAKT I ZAPISY NA ZAJĘCIA WAKACYJNE I POWAKACYJNE
Tel. kom. 664 370 463 w godz. 13.00 –16.00


UWAGA   CYBERPRZEMOC !

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. A.Gołąba w Zgierzu,
Szkolny Klub Przeciwko Cyberprzemocy „SofA”,
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG
oraz Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. R.Traugutta w Zgierzu
byli współorganizatorami projektu dofinansowanego w ramach programu mikrograntów
„Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.
W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące działania:

KONFERENCJA „DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU”
8 lutego godz. 10:00 w SLO im. R.Traugutta, ul. Musierowicza 2

KONCERT „UWAGA - CYBERPRZEMOC!”
8 lutego godz. 18:00 w Klubie AgRafKa, ul. Mielczarskiego 1

WARSZTATY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
9 lutego godz. 15:00, 10 lutego godz. 17:00, 12 lutego godz. 11:00,15 lutego godz. 16:00
w SLO im. R.Traugutta, ul. Musierowicza 2

POGADANKI DLA RODZICÓW
warsztaty: 18 lutego godz. 17:00, 19 lutego godz. 11:00, szkolenia: 22 lutego godz. 17:00 i 18:30
w SLO im. R.Traugutta, ul. Musierowicza 2

KONKURS NA BANNER INTERNETOWY
W konkursie adresowanym do uczniów zgierskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
zwyciężył Bartosz Trzciński uczeń klasy 3D Gimnazjum nr 1 w Zgierzu

Banner STOP CYBERPRZEMOCY
Treść banneru jest jasna i zrozumiała, zwraca uwagę prostota i spójność.
Banner podkreśla globalność problemu poprzez zastosowanie pomysłu z mapką świata.
Oszczędne użycie kolorów pozwala na przyciągnięcie uwagi obserwatora
do znaku stop związanego z hasłem.

QUIZ DLA UCZNIÓW ZGIERSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
25 lutego godz. 10:00 w SLO im. R.Traugutta, ul. Musierowicza 2

KONCERT EWALUACYJNY
15 marca godz. 18:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zgierzu
przy ul. Mielczarskiego 1

Informacje na temat projektu można także znaleźć na stronach:
www.klub-sofa.cba.pl i www.ezg.info.pl
oraz w Ilustrowanym Tygodniku Zgierskim.

PATRONAT HONOROWY: PREZYDENT MIASTA ZGIERZA IWONA WIECZOREK.Projekt „Rosnę szczęśliwy – inicjatywa na rzecz rozwoju dzieci”
2010 / 2011

Już po raz trzeci Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży
im. A. Gołąba w Zgierzu jest organizatorem działań dofinansowanych
w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Stowarzyszenie jest jedynym organizatorem tych zajęć w województwie łódzkim.
Projekt „Rosnę szczęśliwy – inicjatywa na rzecz rozwoju dzieci” jest realizowany
w roku szkolnym 2010/2011 wspólnie z Miejskim Przedszkolem nr 12 „Pod Topolą”.
Jest on skierowany do dzieci przedszkolnych i młodszo-szkolnych (klasy I-III)
i dofinansowany kwotą niemal 150 tys. zł.

Przedszkole nr 12 POD TOPOLĄ Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Działania obejmują m. in. zajęcia prowadzone z zakresu Programu Rozwoju Poznawczego
Małego Dziecka „Klucz do uczenia się”. Ten oparty na teorii Lwa Wygotskiego program edukacyjny
rozwija zdolności dzieci do interpretowania symboli. Dzięki temu uczą się one płynnie czytać,
są dobre w matematyce, odczytują zapis nutowy, uzyskują ponadprzeciętne wyniki w nauce.
„Klucz do uczenia się” różni się od innych programów tym, że najważniejszym celem staje się
zdobycie narzędzi umożliwiających postęp, a nie osiągnięcie konkretnego celu.
Istotne jest „jak”, a nie „co”. Poprzez udział w zajęciach dzieci zdobywają umiejętność uczenia się.
Projekt „Rosnę szczęśliwy – inicjatywa na rzecz rozwoju dzieci” jest jest unikalny w skali kraju.
Jego realizacja będzie przebiegać dwutorowo. Zajęcia będą się odbywać zarówno
w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Rembowskiego 36/40 jak też w Miejskim Przedszkolu nr 12 „Pod Topolą”.
Dzieci uczęszczające do przedszkola będą realizowały program edukacyjny „Klucz do uczenia się”
oraz będą uczestniczyły w dodatkowych zajęciach. Będą to zabawy w języku angielskim, gimnastyka rozwojowa,
rytmika, zajęcia taneczne, logopedia, gimnastyka korekcyjna oraz arteterapia – terapia dramą.
W przedszkolu odbywać się będą również zajęcia dla rodzców pod nazwą „Akademia rodzica”.

Stowarzyszenie SERDECZNIE ZAPRASZA
wszystkie chętne dzieci w wieku przedszkolnym i młodszo-szkolnym
do wzięcia udziału w tej przygodzie edukacyjnej.

W siedzibie Stowarzyszenia dzieci będą miały możliwość wzięcia udziału w zajęciach
z „Klucza do uczenia się” oraz w zajęciach arteterapii (zabawy plastyczne).

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z ZAKRESU
„KLUCZA DO UCZENIA SIĘ” I ARTETERAPII
W SIEDZIBIE STOWARZYSZENIA
UL.REMBOWSKIEGO 36/40

Nauczycielki prowadzące zajęcia:
Anna Gawrysiak, Iwona Piątkowska, Małgorzata Antczak

PONIEDZIAŁEK
15:30 - 16:30 5-,6-LATKI
16:30 - 17:30 5-,6-LATKI

„Klucz do uczenia się”

WTOREK
15:30 - 16:30
16:30 - 17:30

Dzieci młodszo-szkolne
„Klucz do uczenia się”
i arteterapia

ŚRODA
15:30 - 16:30 5-,6-LATKI
16:30 - 17:30 3-,4-LATKI

„Klucz do uczenia się”

Wszelkich informacji udziela Małgorzata Antczak pod nr tel. 664 370 463 w godz. 13-16.


Projekt pod nazwą „Rosnę zdrowo – inicjatywa na rzecz rozwoju dzieci”
2009 / 2010

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. A. Gołąba
wspólnie z Miejskim Przedszkolem nr 12 w Zgierzu „Pod topolą”
realizuje projekt pod nazwą „Rosnę zdrowo – inicjatywa na rzecz rozwoju dzieci”
współfinansowany przez Program Operacyjny Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2009/2010.

Przedszkole nr 12 POD TOPOLĄ Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

      Projekt jest holistycznym oddziaływaniem wspomagającym i kompensującym dla dzieci w wieku przedszkolnym
zintegrowanym z programem rozwojowym i dydaktycznym opartym na koncepcji Lwa Wygotskiego. W ramach projektu
wdrażany jest z dziećmi w wieku przedszkolnym wypracowany program łączący dwa oddziaływania: profilaktykę i terapię.
Zajęcia prowadzone są z zakresu programu edukacyjnego „Klucz do uczenia się” opartego na koncepcji Lwa Wygotskiego
oraz z zakresu arteterapii, terapii pedagogicznej, logopedii, gimnastyki kompensacyjno-rozwojowej, gimnastyki korekcyjnej,
ćwiczeń na basenie, filozofii dziecięcej, codziennej nauki języka angielskiego oraz zajęć tanecznych.

Dzieci podczas zajęć w przedszkolu

Dzieci 1 Dzieci 2 Dzieci 3
21 września 2009 roku odbyła się w Miejskim Przedszkolu konferencja pod honorowym patronatem Prezydenta
Miasta Zgierza Jerzego Sokoła. Celem konferencji było przybliżenie rodzicom dzieci uczęszczających
do Miejskiego Przedszkola nr 12 oraz społeczności lokalnej Zgierza założeń programowych „Klucza do uczenia się”,
specyfiki rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym oraz zasad realizacji projektu i oczekiwanych rezultatów.

Konferencja 2 Konferencja 1 Konferencja 3


Ładniejsze miasto - nowy mural w Zgierzu

W okresie od lutego do kwietnia 2009 r. przy ulicy Długiej 56 powstał nowy mural podnosząc estetykę tego miejsca.

Przygotowania 1

Najpierw trzeba było przygotować projekt ...

Przygotowania 2
Malowanie muralu 1

... aby można było wziąć się do pracy ...

Malowanie muralu 2
Widok 1 muralu

... i uzyskać końcowy efekt.

Widok 2 muralu

      W okresie od lutego do kwietnia 2009 roku nieformalna grupa młodzieży Wielokulturowy Zgierz realizowała projekt „Sztuko na ulicę”. Projekt dofinansowała Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Nokia Connecting People w ramach programu „Make a Connection People”. Stowarzyszenie udzieliło wsparcia organizacyjnego i merytorycznego. W ramach projektu odbyły się warsztaty artystyczne i antydyskryminacyjne. Warsztaty artystyczne prowadzili: MAPED i Przemek Blejzyk. W wyniku działań młodzieży i artystów w przestrzeni publicznej Zgierza powstał nowy mural przy ulicy Długiej 56. Naścienne malowidło poprawiło estetykę tego miejsca, a mieszkańcy wypowiedzieli wiele pozytywnych opinii na temat pomysłu młodych ludzi. Wcześniej na ścianie były dyskryminacyjne napisy i rysunki.„ To co obce staje się bliskie ”

W dniach 4, 5 i 6 maja 2008 r. odbyły się warsztaty jidysz „To co obce staje się bliskie”.

      Warsztaty prowadzili: Przemysław Piekarski - orientalista, Julia Makosz - judaistka oraz Urszula Makosz. Autorzy współpracują z Festiwalem Kultury Żydowskiej w Krakowie i są wykładowcami na Uniwersytecie Jagiellońskim.
      W ciekawy, przystępny i atrakcyjny sposób, poprzez język (popularne zwroty, piosenki i wierszyki), prowadzący przybliżają kulturę żydowską i wykazują jej bliski związek z kulturą polską. Jest to rzadka okazja dla młodzieży i dorosłych, interesujących się tymi zagadnieniami, do kontaktu poznawczego.
      W ramach warsztatów prowadząca opowiedziała o wpływach różnych kultur w muzyce i choreografii tańca chasydzkiego. Najpierw odbył się pokaz poszczególnych układów tanecznych, a następnie wspólnie je tańczono. Uczestnicy mieli okazję nie tylko zapoznać się z tańcami, ale i nauczyć się kilku z nich. W drugiej części Przemysław Piekarski, Julia i Urszula Makosz poprowadzili warsztaty Jidyszkajt, czyli język, kuchnia, tradycja i obyczaje Żydów Aszkenazyjskich. Zapoznali uczestników z alfabetem hebrajskim, podstawowymi zwrotami i słowami w języku jidysz. Warsztaty uatrakcyjniły śpiewane przez Urszulę Makosz niguny, których uczyli się również uczestnicy. Słuchacze nauczyli się też piosenek „Chackele” i „Tumbalalajke”.
      Drugi dzień warsztatów był poświęcony głównie językowi jidysz. Uczestnicy mogli zapisać swoje imię i nazwisko w języku jidysz, poznali nazwy potraw i podstawowe zwroty. Prowadzący opowiedzieli także o świętach żydowskich, zasadach i przykazaniach związanych z obchodzeniem świąt.
      Trzecia część warsztatów dotyczyła kuchni. Prowadzący podali przepisy trzech potraw żydowskich: chumusu, zupy cebulowo-czosnkowej i czulentu. Wszystkie trzy potrawy przygotowali na oczach uczestników i każdy miał możliwość ich spróbowania. Prowadzący opowiadali również o koszerności potraw, zasadach ich przyrządzania i spożywania. Oprócz kuchni uczestnicy mieli możliwość poznania jak wygląda tradycyjny strój Żyda, strój do modlitwy - tałes. Chętni mieli możliwość przymierzenia tałesu.
      Na zakończenie w Kościele Parafii Ewangelicko-Augsburgskiej przy ul. Spacerowej 2 w Zgierzu odbył się koncert w wykonaniu Urszuli Makosz z zespołem w składzie: Piotr Pierzchała i Michał Półtorak. Śpiewano tradycyjne pieśni żydowskie: kołysanki i pieśni w języku hebrajskim. Wykonawcy zebrali owacyjne brawa. Koncertu wysłuchało około 80 osób.
      Warsztaty odbyły się w pomieszczeniach użyczonych przez zgierską filię Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej i łącznie wzięło w nich udział 68 osób.


Festiwal Wielokulturowy Zgierz Informacje również na stronie ,,Festiwal Wielokulturowy Zgierz".
Prezentacja prac

„ARTYŚCI DZIECIOM”

8 grudnia 2007 roku w Stacji Nowa Gdynia w Zgierzu

odbyła się już trzecia aukcja dzieł sztuki

Tutaj prezentujemy prace, które były wystawione do licytacji.
Dochód z aukcji planujemy wykorzystać na urządzenie i wyposażenie pracowni rzeźbiarsko-garncarskiej.
Tu prezentujemy zdjęcia z przebiegu aukcji.Warsztaty plastyczne - street art

Mural w otoczeniu

Spotkanie twórcze


      20 sierpnia 2007 r. odbyło się w plenerze spotkanie inaugurujące warsztaty (zdjęcie obok) dla młodzieży uzdolnionej plastycznie i zainteresowanej street art'em z udziałem Grupy Artystycznej „TWOŻYWO”.   Wspólnie z artystami w dniach 9 i 10 września 2007 r.
młodzież zrealizowała projekt w parku miejskim (zdjęcie niżej).

      „TWOŻYWO” - grupa artystyczna powołana w 1995 roku. W obecnym, dwuosobowym składzie - Krzysztof Sidorek (1976) i Mariusz Libel (1978) - istnieje od 1998 r. Grupa tworzy prace o silnym zaangażowaniu społecznym, miejscem ich prezentacji czyniąc przede wszystkim przestrzeń publiczną lub jej otoczenie, by z przekazem móc dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców. Ich prace opierają się na przewrotnych grach słownych i prostej grafice, są zarazem aktualnym komentarzem do rzeczywistości, społecznych emocji i języka pustych politycznych sloganów.

Mural
      Projekt realizowany dzięki Fundacji J&S Pro Bono Poloniae. Realizację projektu wspomaga także Spółdzielnia Inwalidów TWO-MET.

Pro Bono Poloniae Festiwal Wielokulturowy Zgierz Informacje również na stronie „Festiwal Wielokulturowy Zgierz”.


Jidysz - przez język do kultury

      W dniach 9, 10 i 11 września 2007 r. odbyły się warsztaty „Jidysz - przez język do kultury” realizowane w ramach Festiwalu Wielokulturowy Zgierz. Poprowadzili je Przemysław Piekarski - orientalista i Julia Makosz - judaistka, wykładowcy języka jidysz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorzy współpracują z Festiwalem Kultury Żydowskiej w Krakowie.
      Prowadzący przedstawili historię i korzenie języka Żydów Aszkenazyjskich (z terenów Europy Wschodniej). W ciekawy, przystępny i atrakcyjny sposób, poprzez język, w popularnych zwrotach, piosenkach i wierszykach, przybliżyli kulturę żydowską i pokazali jej bliski związek z kulturą polską.
      Warsztaty zakończył Wieczór Tradycyjnych Pieśni Żydowskich w wykonaniu Urszuli Makosz wraz zespołem w składzie Paweł Pierzchała i Piotr Półtorak z Piwnicy Pod Baranami. Dzięki uprzejmości Księdza Marcina Undasa koncert odbył się w Kościele Parafii Ewangelicko-Augsburgskiej co podkreśliło wielokulturowy aspekt warsztatów.


Województwo Łódzkie
Projekt był dofinansowany przez Województwo Łódzkie.
Festiwal Wielokulturowy Zgierz Informacje również na stronie „Festiwal Wielokulturowy Zgierz”.


     Nasza organizacja przeprowadzi działania na rzecz rozwoju zdolności dzieci i młodzieży, integracji środowiskowej
oraz przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży.


Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
,,Każde dziecko jest zdolne, daj mu szansę''

     W 2006 roku Stowarzyszenie opracowało i zrealizowało program pilotażowy na podstawie Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO), o nazwie:
 

„Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Dzieci: Profilaktyka wykluczenia społecznego”.

     Program był pierwszą próbą, w zgierskich warunkach, holistycznego, interdyscyplinarnego  oddziaływania profilaktycznego w zakresie wykluczenia społecznego w grupie dzieci przedszkolnych.

Szczegóły ...


     Członkowie Stowarzyszenia nie tylko organizują, ale i sami prowadzą działania pełniące funkcje terapeutyczne, np. warsztaty teatralne „Terapeutyczna i wychowawcza funkcja technik teatralnych” lub „Prowadzenie warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży”. Członek Zarządu Stowarzyszenia Elżbieta Gorzka-Kmieć, która jest uznanym instruktorem teatralnym, prowadzi zespół teatralny „Śmiechotek”. Zespół ten był laureatem wszystkich najbardziej prestiżowych, krajowych festiwali teatralnych dla dzieci.


     Od 4 do 10 września 2006 r. odbywał się I festiwal „Wielokulturowy Zgierz”, którego Stowarzyszenie było współorganizatorem.
W ramach festiwalu był przeprowadzony konkurs literacki dla młodzieży „Gdy myślę obcy, gdy myślę inny ...”
Zobacz wyniki konkursu i nagrodzone prace.


Prezentacja prac      19 listopada 2005 roku zorganizowaliśmy pierwszą, a 18 listopada 2006 roku - drugą aukcję dzieł sztuki „ARTYŚCI DZIECIOM”, aby móc finansować nasze akcje i działania na rzecz rozwoju zdolności dzieci i młodzieży.
 


     Jedną z imprez, dzięki której uzyskujemy wsparcie finansowe dla naszych działań, jest coroczny BAL KARNAWAŁOWY.
Ostatni, już piąty, bal odbył się 25 lutego 2006 r. (zobacz zdjęcia).


     Organizacja wakacyjnych warsztatów teatralnych - Anastazew 2004.


     Udział w imprezie miejskiej „Dni Zgierza” w dniu 6 czerwca 2004 r. Na naszym stoisku zorganizowaliśmy loterię fantową oraz gry i zabawy dla dzieci. Zdjęcia można obejrzeć tutaj.Fotki z aukcji „ARTYŚCI DZIECIOM”
z 19 listopada 2005 r.


775.jpg
Otwarcie aukcji przez Prezesa Stowarzyszenia
777.jpg
Uczestnicy aukcji i goście
 
881.jpg
Pani Zofia Gołąbowa - gość specjalny aukcji
888.jpg
Prezentacja dzieł
 
889.jpg
Podczas licytacji
987.jpg
Podczas licytacjiWarsztaty teatralne Anastazew 2004

 Hasło projektu:


"Wakacyjne warsztaty teatralne - społeczny wymiar rozwijania
zainteresowań i predyspozycji dzieci i młodzieży oraz szerzenie

kultury słowa wśród najmłodszych odbiorców."

W czasie tegorocznych wakacji, już po raz drugi, zorganizowaliśmy wyjazdowe

warsztaty teatralne, w których udział wzięła grupa teatralna, działająca w MDK
w Zgierzu „Poprzecznie Prążkowani”, realizując przedstawienie dla dzieci „Unia

Smoków”.
Autorką projektu oraz kierownikiem zajęć warsztatowych była pani Katarzyna
Żuk, aktorka Teatru Nowego w Łodzi. Rolę instruktora i wychowawcy młodzieży

powierzyliśmy panu Piotrowi Mielnikowi, aktorowi, absolwentowi PWSTiTV w Łodzi.
Patronem merytorycznym przedsięwzięcia była prezes Stowarzyszenia Wanda
Baranowska.

Warsztaty odbyły się w okresie od 22 lipca do 5 sierpnia w Anastazewie, urokliwej
"mieścinie" nad Jeziorem Powidzkim.
Sponsorami, podobnie jak w roku ubiegłym, byli:

1. FUNDACJA J&S PRO BONO POLONIAE
2. Pani Agnieszka Chabza - fundatorka koszulek okolicznościowych
3. Pani Magdalena Mazerant - fundatorka "zabezpieczenia" sanitarnego

4. Powiat Zgierski - sponsor nagród konkursowych.
Głównymi celami projektu były:
1. Inspirowanie twórczej aktywności młodzieży w grupie teatralnej

i w środowisku lokalnym, stanowiącym odbiorcę prezentowanych działań,
2. Szerzenie kultury teatralnej w środowiskach lokalnych usytuowanych z dala

od ośrodków kultury i sztuki,
3. Rozwijanie aktywności dzieci z małych środowisk ( wsie i miasteczka)
w zakresie zainteresowań kulturą teatralną oraz sztukami wizualnymi

i przekładanie ich na codzienną działalność praktyczną w każdej sferze życia.
Młodzież uczestnicząca w warsztatach teatralnych pracuje już razem od dwóch lat

w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu. Wspólny wyjazd był dla niej
sprawdzianem przyjaźni, lojalności i otwartości, a przede wszystkim skuteczności

wspólnej twórczej pracy i aktywności artystycznej w trudnych warunkach,
sprzyjających raczej wypoczynkowi, niźli próbom scenicznym i realizacji

przedstawienia. Mimo to młodzież stanęła na wysokości zadania i z pasją przystąpiła
do wykonywania zadań aktorskich i obowiązków życia obozowego.

"Poprzecznie Prążkowani" to zespół ludzi kreatywnych i pracowitych, uzdolnionych
i ambitnych. Mimo zmiennych warunków scenicznych potrafili odnaleźć się

artystycznie, a przedstawienie nie traciło na wartości, bez względy na to,
czy było grane w świetlicy, w plenerze czy też w Domu Kultury.

Na jakość tegorocznych warsztatów teatralnych, tak pod względem
organizacyjnym jak i artystycznym, miały wpływ doświadczenia z poprzedniego roku

i kolejnego okresu pracy w roku szkolnym. Grupa "Poprzecznie Prążkowani" to już
nie tylko zespół teatralny, ale i grono przyjaciół, przychylnych sobie ludzi,

zawsze gotowych do pomocy. Ma to swoje odzwierciedlenie w zwykłych codziennych
kontaktach, a także podczas pracy na scenie.

Planowe i świadome działania artystyczne i organizacyjne przyniosły doskonałe
efekty i pozwoliły osiągnąć założone cele projektu: integrację grupy, rozwiązywanie

problemów w każdych warunkach społecznych, umiejętność kompromisowego działania
z innymi ludźmi.

Duże zaangażowanie w przygotowanie warsztatów wykazali rodzice uczestników
oferując swoją pomoc przy organizacji wyjazdu, poszukiwaniu dotacji,

kompletowaniu rekwizytów i kostiumów.
Po raz kolejny warsztaty stały się uwieńczeniem całorocznej pracy na zajęciach

teatralnych i formą wypoczynku po intensywnym wysiłku artystycznym.
Inicjatywa wakacyjnych warsztatów teatralnych zainspirowała lokalne ośrodki

oświatowe. Dzieci, które z powodu miejsca zamieszkania mają utrudniony dostęp do
kultury ( kino, teatr, itp.), a które obejrzały spektakl, miału dużą satysfakcję

z odbioru takiej formy przekazu artystycznego.
Nagrodą dla twórców spektaklu za trud i wysiłek włożony w pracę nad "Unią

Smoków" był uśmiech dzieci na widowni, szczere podziękowania i oklaski.
Bardzo ciepło przedstawienie zostało przyjęte przez publiczność w Ośrodku

Rehabilitacji w Mielnicy. Obecny tam starszy wizytator Kuratorium Oświaty
w Koninie Jerzy Marciniak wyraził swoje uznanie dla rozwoju artystycznego grupy

teatralnej w porównaniu do roku ubiegłego. Zaprosił grupę do wystawienia spektaklu
w nadchodzącym roku szkolnym. Zaproponował stałą współpracę z teatrem amatorskim

działającym w Domu Kultury w Koninie.
Grane przedstawienie wszędzie spotykało się z ogromną przychylnością

publiczności. Sukces tegorocznych warsztatów jest zachętą do organizacji kolejnych

podobnych spotkań artystycznych i przedstawiania widzom efektów pracy twórczej.

Młodzi artyści po przedstawieniu (1)


Młodzi artyści po przedstawieniu (2)


Wizytator Kuratorium Pan Jerzy Marciniak podczas spektaklu


Początek strony


Tutaj jest kontakt dla tych z Państwa, którzy zechcą wspomóc naszą działalność.

Uwagi w sprawie witryny wyślij na adres opiekuna strony.

Sponsorem witryny jest firma SKOMUR